Get Adobe Flash player

Oferta

Usługi księgowe:

• Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych

• Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

• Prowadzenie Ewidencji Przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego

• Prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT

• Sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT

• Sporządzanie sprawozdań z transakcji obrotu wewnątrzunijnego

• Sporządzanie sprawozdań statystycznych - GUS

• Sporządzanie sprawozdań finansowych

• Bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

• Reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS

• Wyprowadzanie zaległości księgowych


Kadry, płace:


Dokumentacja i ewidencja personalna pracowników

• Przygotowywanie wszystkich dokumentów związanych ze stosunkiem pracy (min. umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy, inne)

• Sporządzanie listy płac

• Prowadzenia kartotek wynagrodzeń pracowników

• Sporządzanie deklaracji podatkowych


Dokumentacja umów-zleceń i umów o dzieło

• Prowadzenie ewidencji podatkowej zleceniobiorców

• Przygotowywanie umów zleceń i o dzieło

• Sporządzenie rachunków do w/w dokumentów


Prowadzenie dokumentacji ZUS

• Sporządzanie dokumentów rejestracyjnych do ZUS

• Sporządzanie deklaracji ZUS

• Prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy)

• Przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczneInne usługi:

• Doradztwo w sprawach prowadzenia firmy, w tym w sprawach uruchamiania i likwidacji działalności gospodarczej oraz spółki

• Pomoc w zakresie pozyskiwania dotacji z Urzędu Pracy oraz ich rozliczenia

• Doradztwo w zakresie dotacji unijnych oraz ich rozliczanie

• Przygotowywanie wniosków kredytowych

• Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych dla firm oraz osób prywatnych

• Przygotowywanie druków do KRS i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

• oraz wiele innych